Trouwen, een kindje krijgen, samen een woning kopen zijn allemaal leuke maar ook dure gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen er echter wel voor zorgen dat je een behoorlijk bedrag aan toeslagen moet gaan terugbetalen.

In bepaalde situaties ben je fiscaal partners van elkaar. In vrijwel al die situaties ben je tevens toeslagpartners van elkaar. Soms ook met terugwerkende kracht wat tot gevolg kan hebben dat je toeslagen moet gaan terugbetalen.

Fiscaal partners

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste voorwaarden/situaties waarin je zowel fiscaal partners als toeslagpartners bent:

 • Je bent getrouwd of je hebt een geregistreerd partnerschap
 • Er staat iemand op je adres ingeschreven en jullie:
  – Zijn allebei meerderjarig en hebben samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  – Hebben samen een kind.
  – Zijn meerderjarig en op het adres staat een minderjarig kind van één van jullie ingeschreven.
  In deze situatie ben je geen fiscaal partners als je een deel van de woning verhuurt aan degene met wie je op dit adres ingeschreven staat. Het moet dan gaan om verhuur op zakelijke gronden, er moet dan een schriftelijke huurovereenkomst zijn.
  – Zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  – Zijn samen eigenaar van de woning waarin jullie wonen.
  – Waren het jaar ervoor ook al fiscaal partners

Woonde je samen met je eigen kind of met één van je ouders? Dan kun je alleen fiscaal partners zijn met die persoon als jullie op 31 december van het jaar ervoor allebei 27 jaar of ouder waren.

Je kunt alleen fiscaal partners zijn als je huisgenoot niet ook een fiscaal partner van iemand anders is.

Vanaf welk moment ben je dan fiscaal partners van elkaar?

Vanaf het moment dat jullie samen op hetzelfde adres ingeschreven staan en voldoen aan de voorwaarden, zijn jullie fiscaal partners.

Dat gaat dus met terugwerkende kracht.

Voorbeeld: Op 2 januari staan jullie ingeschreven op hetzelfde adres. Op 30 december van hetzelfde jaar krijgen jullie samen jullie eerste kind. Het fiscaal partnerschap gaat dan in per 2 januari met terugwerkende kracht.

Stonden jullie al vóór dat jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan zijn jullie het gehele jaar fiscaal partners van elkaar.

Keuze fiscaal partnerschap

Alleen in het jaar dat jullie fiscaal partners worden, en jullie zijn in dat jaar een deel van het jaar elkaars fiscaal partners, dan kunnen jullie kiezen om voor het gehele jaar als fiscaal partners beschouwd te worden.

Bij fiscaal partnerschap doe je samen belastingaangifte en mag je onderling aftrekposten verdelen.

Dat je niet kiest voor fiscaal partnerschap betekent overigens niet dat je in dat jaar ook geen toeslagpartners bent.

Toeslagpartnerschap

Het toeslagpartnerschap is de afgelopen jaren steeds meer aangesloten op het fiscaal partnerschap.

Er gelden dan ook vrijwel dezelfde voorwaarden als bij fiscaal partnerschap.

Ben je elkaars fiscaal partner? Dan ben je ook elkaars toeslagpartner.

Ook toeslagpartnerschap kan met terugwerkende kracht ingaan.

Voorbeeld: Je woont samen met je partner in een huurwoning en staan daar ook allebei ingeschreven vanaf 20 december 2016. Jullie voldoen niet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap en ook niet aan de voorwaarden voor toeslagpartnerschap. Jullie zijn dan geen fiscaal partners en ook geen toeslagpartners van elkaar. Dit betekent dat jullie allebei je eigen toeslagen ontvangen en dat de hoogte van die toeslagen wordt bepaald aan de hand van je persoonlijk belastbaar inkomen, ook wel het toetsingsinkomen genoemd.

Stel dat jullie elk € 16.000,– aan bruto inkomen hebben in 2017. Jullie krijgen dan elk ongeveer € 1.056,– aan zorgtoeslag.  Op 30 december van dat jaar krijgen jullie een kindje. Jullie zijn dan toeslagpartners van elkaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 omdat jullie vanaf 20 december 2016 op hetzelfde adres ingeschreven staan.

De zorgtoeslag wordt dan bepaald aan de hand van het gezamenlijke inkomen, dus 2 x € 16.000,– = € 32.000,–.

Het recht op gezamenlijke zorgtoeslag is dan nog maar ongeveer € 432,– voor het gehele jaar.

Dit veroorzaakt dan een terugbetaling van € 1.680,– omdat jullie gezamenlijk 2 x € 1.056,– ontvingen = € 2.112,– terwijl het recht op zorgtoeslag slechts € 432,– bedraagt.

Medebewoner

Dan is er ook nog het begrip medebewoner bij het bepalen van de hoogte van de toeslagen.

Dit is het geval bij huurtoeslag.

Woon je met iemand samen die niet je toeslagpartner is? En staan jullie allebei op dat adres ingeschreven? Dan wordt de zorgtoeslag voor jullie elk afzonderlijk berekend.

De huurtoeslag wordt echter niet afzonderlijk berekend, omdat bij huurtoeslag ook nog wordt gekeken naar het begrip medebewoner.

Een medebewoner is iemand die bij je in hetzelfde huis woont en ook op dat adres staat ingeschreven.

Voor huurtoeslag wordt gerekend met het belastbaar inkomen (toetsingsinkomen) van jou en je medebewoner(s) ook al is één van die medebewoners geen toeslagpartner.