Welke gegevens hebben wij nodig?

Hieronder hebben wij een checklist belastingaangifte voor u samengesteld. Eventueel kunt u deze checklist afdrukken en hier op aangeven welke gegevens van toepassing zijn. Deze kunt u dan meesturen met de overige gegevens voor uw belastingaangifte. Mocht u nog vragen hebben over het verzamelen van alle benodigde gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Download checklist
 • Naam en adres
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Thuiswonende kinderen incl. geboortedatum
 • Partnergegevens
 • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd)
 • Heeft u een samenlevingscontract?
 • Is er sprake van geregistreerd partnerschap?
 • Opgave betaalde partneralimentatie
 • Jaaropgaven loondienst en/of uitkering
 • Voorlopige teruggave aangiftejaar
 • Inkomen en kosten overig werk
 • WOZ waarde woning
 • Eigen woning: periode van bewoning
 • Wie zijn de eigenaren van de eigen woning?
 • Jaaropgaaf hypotheek
 • Overige nota’s mbt hypotheek
 • Notarisafrekening nieuwe hypotheek
 • Taxatienota nieuwe woning/hypotheek
 • Bemiddelingsnota nieuwe hypotheek
 • Nota makelaar aan- en/of verkoop woning
 • Bank- en spaartegoed per 1 januari
 • Waarde aandelen per 1 januari
 • Opgave schulden waaronder studieschulden
 • Opgave premies lijfrenteverzekering
 • Opgave levensverzekeringen
 • Jaaropgave afgekochte levensverzekering
 • Overzicht overige onroerende zaken
 • Overzicht giften en kerkelijke bijdragen
 • Jaaropgaaf kinderopvang
 • Bij co- ouderschap: ouderschapsplan
 • Beschikking toeslagen
 • Opgave zelf betaalde ziektekosten
 • Alle overige gegevens die van toepassing kunnen zijn