Kinderopvangtoeslag aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang?

Heeft u kinderen waarvoor u opvang regelt? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de opvang, de Kinderopvangtoeslag. Het gaat dan om dagopvang, buitenschoolse opvang en in sommige gevallen peuterspeelzaalwerk.

Wij kunnen voor u bekijken of u recht heeft op deze toeslag. Daarnaast kunnen wij de toeslag voor u aanvragen bij de Belastingdienst. Wilt u hulp bij deze soms ingewikkelde aanvraag? Neem dan meteen contact met ons op en laat uw toeslagen door ons regelen.

Elke situatie is anders

Opvang kost veel geld. De overheid draagt bij in de kosten van de kinderopvang zodat u niet alle kosten zelf hoeft te betalen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Bent u alleenstaande ouder? Dan wordt er gekeken naar uw eigen inkomen en het aantal uren dat u werkt. Ook is de hoogte afhankelijk van het aantal kinderen dat u naar de opvang brengt. Verder kan het soort opvang ook nog van invloed zijn op het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Elke situatie is dus weer anders.

Ook voor wijzigingen in de kinderopvangtoeslag kunt u bij ons terecht

Wilt u uw kinderopvangtoeslag wijzigen? Dat is natuurlijk geen enkel probleem! Wij helpen u met het insturen van wijzigingen naar de Belastingdienst.

Let op!

Vraag de kinderopvangtoeslag aan binnen 3 maanden nadat de opvang is gestart.


Waarom uw aanvraag laten doen?

Kwaliteit

Wij zullen uw aanvraag altijd deskundig voor u invullen. Onze werkzaamheden stoppen niet bij alleen het invullen van uw aanvraag maar geven hierbij ook een duidelijke uitleg. Tenslotte kunnen wij u voorzien van tips of advies.

Snel geregeld

Ons streven is om uw aanvraag binnen enkele dagen te verzorgen nadat wij uw volledige gegevens hebben ontvangen. Dus geen lange wachttijden. U weet snel waar u aan toe bent.

Nazorg

Mocht de Belastingdienst vragen hebben over uw aanvraag en/of vragen om meer informatie? Wij handelen dergelijke verzoeken uiteraard kosteloos voor u af. Ook voeren wij de nodige correspondentie met de Belastingdienst.