Voordelig uw belastingaangifte laten doen

Wij helpen u ook dit jaar graag weer met de belastingaangifte. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar óf het wijzigen van de voorlopige aanslag (voorlopige teruggave). Ook voor wijzigingen in de toeslagen kunt u bij ons terecht.

Voor slechts 50,00 euro per persoon verzorgen wij uw belastingaangifte zo voordelig mogelijk.

Op onze checklist kunt u vinden welke gegevens aangeleverd dienen te worden. U hoeft uiteraard alleen aan te leveren wat op uw situatie van toepassing is.

Ook als u een machtiging heeft afgegeven waarmee wij de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) kunnen inzien dient u uw gegevens aan te leveren. Wij controleren deze gegevens met de Vooraf Ingevulde Aangifte.

Klantportaal

Via onze website kunt u toegang krijgen tot ons klantportaal. U kunt eenvoudig inloggen met het bij ons bekende e-mailadres en de laatste 4 cijfers van uw BSN- nummer. Nadat u bent ingelogd kunt u eventueel extra inlogbeveiliging instellen via tweestapsauthenticatie. Dit werkt via de Google Authenticator App. Vervolgens logt u dan in met uw e-mailadres en met de code die wordt gegeven door de Google Authenticator App.

Via het klantportaal kunt u eenvoudig uw documenten voor de belastingaangifte uploaden. Dit kan via “documenten” en dan de knop “documenten uploaden”.

Heeft u een fiscaal partner met wie u samen aangifte doet? Dan kunt u via uw klantportaal ook wisselen naar het klantportaal van uw fiscale partner.

Mocht u uw gegevens in delen aanleveren dan ontvangen wij graag een bericht wanneer alles compleet is, zodat wij kunnen starten met uw aangifte.

De voordelen van het klantportaal

 • Documenten ten behoeve van uw belastingaangifte eenvoudig digitaal aanleveren via documentupload (zie optie “documenten”).
 • Wij kunnen documenten met u delen, zoals de belastingaangifte.
 • U kunt altijd en overal uw documenten inzien, waaronder uw belastingaangifte en de documenten die u via het portaal met ons heeft gedeeld.
 • Grafische weergave van belangrijke onderdelen van uw belastingaangifte.
 • Wij kunnen u vragen stellen via het portaal als er bijvoorbeeld gegevens ontbreken voor uw belastingaangifte. Deze kunt u vervolgens eenvoudig beantwoorden en de gevraagde documenten bijvoegen.
 • De belastingaangifte zetten wij voor u klaar in het portaal zodat u altijd eerst de mogelijkheid heeft om deze goed door te nemen. Indien alles akkoord is kunt de aangifte accorderen, waarna deze meteen door het portaal wordt ingediend bij de Belastingdienst.

Uploadverzoek

Lukt het niet om de gegevens via het klantportaal te sturen? Dan kunt u de gegevens altijd toesturen per e-mail op mail@adfisc.com. Desgewenst kunnen wij u een uploadverzoek sturen per e-mail, zodat u uw digitale gegevens veilig kunt toesturen. De uploadlink kunt u bij ons aanvragen door ons een e-mail te sturen. In het e-mailbericht die wij u vervolgens sturen, vindt u een rode uploadknop.

Via de uploadknop kunt u in één keer alle gegevens digitaal uploaden.

Het uploadverzoek is beperkt geldig. Mocht u buiten die termijn uw gegevens willen sturen via een uploadverzoek óf wilt u uw gegevens in delen sturen, dan kunt u bij ons één of meerdere uploadverzoeken aanvragen.

Op andere wijze gegevens aanleveren?

Bent u niet zo handig met computers en internet? Geen enkel probleem, wij hebben daar alle begrip voor!
U kunt uw gegevens op afspraak bij ons aanleveren.

Indien u slecht ter been bent én woonachtig in Groningen of omgeving dan kunnen wij de gegevens eventueel bij u komen ophalen. Opsturen per post is ook mogelijk. Stuurt u in dat geval de gegevens naar: Adfisc Belastingadvies,  Stationsweg 12, 9781 CH Bedum.

Uiterste inzenddatum

Wij zien uw gegevens graag vóór 1 mei 2023 tegemoet. De uiterste inzenddatum van de aangifte is 30 april 2023, indien u geen uitstel heeft. Bent u reeds klant bij ons? Dan vragen wij automatisch uitstel aan via de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit betekent overigens niet dat uw aangifte later wordt behandeld. Indien u uw gegevens tijdig bij ons aanlevert dan verzorgen wij uw aangifte vóór de deadline. Wij plannen de werkzaamheden in op volgorde van binnenkomst.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2022

 • Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer
 • Kopie ID kaart/Paspoort (indien nog niet in ons bezit)
 • Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum;
 • Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer;
 • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand);
 • Hebben u en uw partner samen een notarieel samenlevingscontract?;
 • Jaaropgaven loondienst en uitkeringen;
 • Kopie van voorlopige teruggaaf of aanslag over het aangiftejaar;
 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden;
 • WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning;
 • Indien niet gehuwd, maar wel samenwonend: beiden eigenaar van de eigen woning?
 • Jaaropgave van de hypotheek (rente en schuld saldo per 31 december);
 • Indien nieuwe hypotheek: notarisafrekening, taxatienota, bemiddelingsnota;
 • Bij verkoop woning: afrekening notaris;
 • Bij afkoop levensverzekering: jaaropgave of overzicht van de afkoop;
 • Opgave levensverzekeringen;
 • Overzicht ontvangen partneralimentatie of lijfrente uitkeringen;
 • Opgave bank- en spaartegoeden, per 1 januari;
 • Opgave aandelen en obligaties, per 1 januari;
 • Opgave waarde crypto- valuta, per 1 januari;
 • Opgave overige onroerende zaken (WOZ- waarde niet eigen woning);
 • Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);
 • Opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;
 • Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en eventuele bijdrage werkgever;
 • Opgave van ziektekosten die niet vergoed werden en/of zelf betaalde studiekosten;
 • Indien u studiekosten betaalde, had u recht op studiefinanciering? (ook verstrekking van een OV-kaart en/of studielening valt onder studiefinanciering)
 • Betaalde alimentatie aan ex-partner;
 • Beschikking Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden Budget;
 • Alle overige gegevens die van toepassing kunnen zijn.

Naast deze gegevens vragen wij alle klanten om ook een kopie ID-kaart, paspoort of rijbewijs toe te sturen. Mocht u het afgelopen jaar reeds een kopie hebben verstrekt dan is dit op u niet van toepassing.

Gegevens die reeds in ons bezit zijn hoeft u niet aan te leveren. Het zal hierbij voornamelijk gaan om de vaste gegevens zoals BSN- nummer, geboortedatum e.d.

Vooraf Ingevulde Aangifte

Via ons aangiftesysteem kunnen wij namens klanten de vooraf ingevulde gegevens opvragen. Dat heeft als voordeel dat wij gegevens kunnen inzien die u wellicht vergeten bent aan te leveren. Het wil bijvoorbeeld nog weleens gebeuren dat iemand een pensioen heeft afgekocht en daarvan vergeet de jaaropgave toe sturen. De aangifte wordt dan achteraf gecorrigeerd, wat terugbetaling of bijbetaling tot gevolg kan hebben. Doordat wij uw gegevens kunnen inzien verkleint dit de kans dat er gegevens worden vergeten.

U kunt ons machtigen om deze gegevens te mogen inzien. De komende weken kunnen wij voor onze (nieuwe) klanten machtigingen aanvragen. Dit geldt niet voor de klanten die vorig jaar een doorlopende machtiging hebben afgegeven vóór 1 december 2022. (u heeft de codes ingevuld via ons portaal óf u heeft de codes aan ons doorgegeven)

U krijgt dan een brief van de Belastingdienstdienst thuisgestuurd met een code. Deze code kunt u vervolgens aan ons doorgeven zodat de machtiging actief wordt. Indien uw e-mailadres bij ons bekend is dan ontvangt u tevens vanuit ons systeem een e-mail met instructie om de code online te kunnen doorgeven via ons aangifteportaal.

Wilt u ons niet machtigen? Geen probleem! U kunt dan de brief met code negeren en weggooien.

Aangifte accorderen via klantportaal

Zodra een aangifte gereed is dan sturen wij u die toe per e-mail. Dit e-mailbericht wordt automatisch aangemaakt vanuit ons systeem en bevat een link naar uw belastingaangifte. Via de link kunt u de aangifte vervolgens inzien en downloaden.

Heeft u vragen over uw aangifte? Wij beantwoorden deze uiteraard graag.

Indien u akkoord bent met uw aangifte dan kunt u deze accorderen via ons klantportaal. Zodra u heeft geaccordeerd wordt uw aangifte meteen vanuit ons systeem ingediend bij de Belastingdienst. Wilt u liever uw akkoord per e-mail geven? Dan stuurt u eenvoudig een e-mailbericht met de mededeling dat de aangifte akkoord is en ingediend kan worden.