Huurtoeslag Groningen

Huurtoeslag Groningen en omstreken

Huurt u een woning? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming: de Huurtoeslag.

Wij kunnen voor u bekijken of u recht heeft op deze toeslag. Desgewenst kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen. Ook kunnen wij u helpen met het wijzigen van uw toeslag.

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten.

Deze wordt uitbetaald door de Belastingdienst Toeslagen.

U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als u voldoet aan de voorwaarden.

De voorwaarden zijn onder andere dat het belastbaar inkomen niet te hoog is.

Ook mag de maandelijkse huurprijs niet te laag maar ook niet te hoog zijn.

Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden, U:

  • Bent 18 jaar of ouder.
  • En de verhuurder hebben een huurcontract getekend. Bij tijdelijke woonruimte krijgt u geen huurtoeslag. Bijvoorbeeld als u in een opvang voor daklozen of in een blijf-van-mijn-lijfhuis woont.
  • Huurt een zelfstandige woonruimte.
  • Betaalt de huur.
  • Uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres en hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Voor 2017 geldt bijvoorbeeld dat het belastbaar inkomen van een alleenstaande niet hoger mag zijn dan € 22.200,–.

Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 25.000,–.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u desgewenst kijken op de pagina van de Belastingdienst Toeslagen.

Hebt u een medebewoner? Dan telt het belastbaar inkomen van uw medebewoners mee voor bepalen van de hoogte van de huurtoeslag.

Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie altijd door aan de Belastingdienst Toeslagen. Daarmee voorkomt u dat u mogelijk teveel huurtoeslag ontvangt en achteraf moet gaan terugbetalen.

Wijzigingen worden doorgaans binnen 4 tot 6 weken verwerkt door de Belastingdienst Toeslagen.

U ontvangt van elke wijziging een nieuwe beschikking van de Belastingdienst.