Belastingvoordeel elektrische vervoermiddelen voor ondernemers

Wilt u als ondernemer investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals een elektrische auto, een elektrische fiets (Speed Pedelec) of elektrische scooter?

Dit kan als ondernemer voordelig want u kunt gebruik maken van een aantal regelingen, waaronder de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu- investeringen (VAMIL), en dat kan u een groot belastingvoordeel opleveren.

Een elektrisch aangedreven bromfiets of scooter valt onder code B3118 van de milieulijst 2018.

Een elektrisch aangedreven bestelauto valt onder code F3114 van de milieulijst 2018.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel elektrische vervoermiddelen

Hieronder gaan wij nader in op de aanschaf van een elektrische bestelauto in 2018.

U hebt een eenmanszaak en koopt een elektrische bestelauto, de Peugeot Partner Electric voor € 35.000,– incl. BTW. Uw nettowinst bedraagt ongeveer € 65.000,–.

U ontvangt ten eerste de BTW terug: € 6.075,–

Vervolgens komt u in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van 28% van het investeringsbedrag excl. BTW. Dat levert een aftrekpost op van € 8.099,–

Naast de KIA komt u in aanmerking voor de Milieu- investeringsaftrek (MIA). Deze bedraagt 36% van het investeringsbedrag excl. BTW en levert een aftrekpost op van € 10.414,–.

Ten slotte komt u in aanmerking voor de Willekeurige afschrijving milieu- investeringen (VAMIL).

Deze bedraagt maximaal 75% van het investeringsbedrag excl. BTW. Hierbij moet u rekening houden met een restwaarde van de auto. De restwaarde bedraagt bijvoorbeeld € 3.000,– op deze bestelauto.

In het eerste jaar mag u dan meteen 75% van € 25.925,– (aanschafwaarde excl. BTW, verminderd met de restwaarde) als aftrekpost aan afschrijving opvoeren.

Dat levert een aftrekpost op van € 19.444,–.

De totale aftrekpost bedraagt: € 8.099,– + € 10.414,– + € 19.444,– = € 37.957,–.

Deze aftrek kunt u ook krijgen als u de auto via financial lease aanschaft. U leent dan de aanschafwaarde excl. BTW, en betaalt deze in bijvoorbeeld 60 maandelijkse termijnen af.

Gezien uw nettowinst van € 65.000,– valt u dan onder het 40,85% tarief.

De aftrekpost levert u echter minder aftrek aan MKB- winstvrijstelling op. Deze is namelijk afhankelijk van het saldo aan winst en aftrekposten. Dat nadeel bedraagt in dit geval ongeveer € 5.315,–  aan aftrek (14% van € 37.957,–).

De totale aftrekpost komt dan neer op € 32.642,–.

Voordeel inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet in combinatie met hogere heffingskortingen

Zónder bovengenoemde aftrekposten zou u aan inkomstenbelasting ongeveer € 16.423,– en aan zorgverzekeringswet ongeveer € 2.804,– moeten betalen.

Mét deze aftrekposten betaalt u slechts € 697,– aan inkomstenbelasting en € 960,– aan zorgverzekeringswet. U krijgt namelijk naast het belastingvoordeel ook nog meer heffingskorting omdat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting afhankelijk zijn van het belastbare inkomen.

Mogelijk extra voordeel te behalen via toeslagen

En dan is er nog een extra financieel voordeel te behalen, namelijk via de toeslagen.

In dit rekenvoorbeeld bedraagt uw nettowinst € 65.000,–.

Bij een dergelijke winst heeft u geen recht op zorg- en huurtoeslag. Kindgebonden budget (kindertoeslag) en kinderopvangtoeslag zijn in dit geval geheel afhankelijk van uw situatie.

Stel dat u alleenstaand bent en u woont in een sociale huurwoning dan zou u zonder de genoemde aftrekposten geen recht hebben op toeslagen.

Mét bovengenoemde aftrekposten hebt u voor dat ene jaar recht op ongeveer € 1.125,– zorgtoeslag en wellicht huurtoeslag (bij een huur van € 650,– hebt u recht op ongeveer € 3.600,– aan huurtoeslag voor dat ene jaar).

Dit kan u dus zomaar enkele duizenden euro’s extra opleveren!

En dan hebben we het nog niet eens over de kindertoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Als u ook voor die toeslagen in aanmerking komt dan zal het voordeel nog groter zijn!

Van de investering in de bestelauto van € 35.000,– incl. BTW, bent u dus in het eerste jaar netto kwijt: € 11.355,–. Als u dan ook nog het voordeel aan toeslagen erbij telt dan komt u, zoals u kunt zien, nog veel lager uit!

Vrij van motorrijtuigenbelasting

Verder betaalt u geen wegenbelasting.

Dus met een dergelijke auto rijdt u als ondernemer uiterst voordelig!

Een eventueel aan te schaffen laadpaal valt eveneens onder genoemde regelingen.

Wilt u een dergelijke investering doen? Neem dan contact met ons op! Wij rekenen graag voor u uit wat u dit globaal gaat opleveren.