Jaarrekening en andere financiële overzichten

Een onderdeel van het voeren van een correcte financiële administratie is het opstellen van het financieel jaarverslag, ook wel jaarrekening genoemd. Naar aanleiding van uw boekhouding stellen wij eenmaal per jaar een financieel jaarverslag op.

Daarnaast kunnen wij ook diverse financiële overzichten voor u produceren die u incidenteel nodig heeft voor bijvoorbeeld uw bank.

Jaarrekening

Aan de hand van uw boekhouding stellen wij eenmaal per jaar een financieel jaarverslag op. Dit jaarverslag wordt opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het opstellen van een jaarrekening is noodzakelijk voor het verzorgen van de (winst)aangifte inkomstenbelasting.

Desgewenst wordt het jaarverslag opgesteld in de Engelse taal. Indien u een BV heeft verzorgen wij tevens voor u de publicatiestukken en de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financiële overzichten

Naast het verstrekken van de nodige informatie uit uw boekhouding kunnen wij ook diverse financiële overzichten voor u produceren. Deze gegevens kunt u incidenteel nodig hebben voor bijvoorbeeld uw bank of kredietverstrekker.

Zo kunnen wij voor u diverse tussentijdse rapportages maken zoals een tussentijdse jaarrekening over bijvoorbeeld het eerste kwartaal. Daarnaast kunnen wij voor u prognoses en begrotingen maken voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening bij een kredietverstrekker zoals een hypotheek of zakelijk krediet.


Waarom uw administratie uitbesteden?

Kwaliteit

Een goede en betrouwbare boekhouder is van groot belang bij het voeren van een deugdelijke boekhouding. Op professionele en vakkundige wijze verzorgen wij als administratiekantoor de financiële administratie en boekhouding van uw bedrijf.

Financiële grip

Een goede administratie geeft u een schat aan informatie die u nodig heeft om te weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Een goede boekhouder en financieel adviseur kan u hierbij helpen. Wij kunnen u optimaal inzicht geven in de financiën van uw bedrijf.

Tips & advies

U ontvangt tips van ons voor het bijhouden van uw boekhouding, maar ook zult u fiscale tips van ons ontvangen wanneer wij bijvoorbeeld signaleren dat u een belastingvoordeel kunt behalen. Indien nodig voorzien wij u van advies.