Belasting

Dit kan digitaal per e-mail, via een uploadlink die wij u kunnen sturen of via het klantportaal. Per post óf langs brengen op afspraak is ook mogelijk. Tevens is het mogelijk dat wij de gegevens op afspraak bij u komen ophalen, bijvoorbeeld als u slecht ter been bent.

De ophaalservice bieden wij aan klanten die woonachtig zijn in de stad Groningen.

Voor bestaande klanten geven wij de voorkeur aan digitale aanlevering (scans) of aanlevering per post.

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen gaan wij binnen enkele dagen aan de slag met uw aangifte. In de meeste gevallen wordt uw aangifte binnen 1 á 2 weken verzorgd.

Mocht u uw gegevens vlak vóór 1 mei hebben ingeleverd dan wordt uw aangifte mogelijk ná 1 mei verzorgd.

Alle klanten nemen wij standaard op in onze uitstelregeling. U heeft hiermee automatisch uitstel tot uiterlijk 30 april van het volgende jaar.

Voor ondernemers geldt dat zij automatisch mee gaan in de uitstelregeling voor belastingconsulenten tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht de aangifte uiterlijk 1 mei in te dienen.

De uitstelregeling houdt in dat uw aangifte ná 1 mei kan worden ingediend maar uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar.

Uw jaarverslag wordt opgesteld zodra wij aan de slag gaan met uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u uw jaarverslag eerder nodig (bijvoorbeeld voor uw bank) hebben dan kunt u dat altijd bij ons aangeven.

Dit doen wij voor alle zekerheid. Als u uw gegevens vlak vóór 1 mei bij ons aanlevert dan is de kans groot dat uw aangifte niet meer op tijd kan worden verzorgd.

Maar omdat u in de uitstelregeling bent opgenomen mag dit ook ná 1 mei. Daarnaast is het zo, dat mocht een klant recht hebben op bepaalde toeslagen, er meer tijd is om deze alsnog aan te vragen.

Dat u wordt opgenomen in de uitstelregeling wil niet zeggen dat uw aangifte ná 1 mei wordt ingediend.

Jazeker, dat is altijd mogelijk indien uw aangifte niet ouder is dan 5 jaar.

Jazeker, dit kunnen wij voor u bekijken. Indien nodig kunnen wij voor u een wijziging insturen.

Dat is uiteraard mogelijk, u kunt contact met ons opnemen zodat wij dit met u kunnen bespreken en het geschil of probleem kunnen proberen op te lossen.

Belasting terugvragen over vorige jaren is mogelijk. U kunt tot maximaal 5 voorgaande jaren geld terugvragen.

Uiterlijk enkele dagen vóór het einde van de maand, volgend op het aangiftetijdvak ontvangt u van ons bericht.

Jazeker, dat is mogelijk. Wij kunnen de volledige aanvraag voor u verzorgen. De kosten voor deze aanvraag zijn €75,– incl. 21% BTW.

Zie ook het volgende nieuwsbericht: https://www.adfisc.com/terugvragen-van-de-betaalde-btw-bij-aanschaf-zonnepanelen/

Toeslagen

Jazeker, dit kunnen wij voor u bekijken. Indien nodig kunnen wij voor u een wijziging insturen.

Dat is uiteraard mogelijk, u kunt contact met ons opnemen zodat wij dit met u kunnen bespreken en het geschil of probleem kunnen proberen op te lossen.

Normaal gesproken hebt u de mogelijkheid om een terug te betalen toeslag in 24 maanden terug te betalen. Er is een mogelijkheid om terug te betalen toeslagen te laten verrekenen met uw huidige toeslagen.

Nadat wij uw aangifte inkomstenbelasting hebben ingediend en er een aanslag is opgelegd, ontvangt u binnen enkele maanden de definitieve beschikking.

Administratie

Dit kan digitaal per e-mail, via een uploadlink die wij u kunnen sturen of via het klantportaal. Per post óf langs brengen op afspraak is ook mogelijk. Tevens is het mogelijk dat wij de gegevens op afspraak bij u komen ophalen, bijvoorbeeld als u slecht ter been bent.

De ophaalservice bieden wij aan klanten die woonachtig zijn in de stad Groningen.

Voor bestaande klanten geven wij de voorkeur aan digitale aanlevering (scans) of aanlevering per post.

Dit kan digitaal per e-mail of via ons uploadverzoek, per post, óf langsbrengen op afspraak. Tevens is het mogelijk dat wij de administratie op afspraak bij u komen ophalen.

Wilt u een uploadverzoek ontvangen? Vraagt u deze dan aan door ons een e-mail te sturen.

Uiterlijk enkele dagen vóór het einde van de maand, volgend op het aangiftetijdvak ontvangt u van ons bericht.

Voor ondernemers geldt dat zij automatisch mee gaan in de uitstelregeling voor belastingconsulenten tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht de aangifte uiterlijk 1 mei in te dienen.

De uitstelregeling houdt in dat uw aangifte ná 1 mei kan worden ingediend maar uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar.

Uw jaarverslag wordt opgesteld zodra wij aan de slag gaan met uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u uw jaarverslag eerder nodig (bijvoorbeeld voor uw bank) hebben dan kunt u dat altijd bij ons aangeven.