Vanaf 2018 wordt peuterspeelzaalwerk door de Belastingdienst Toeslagen gerekend tot kinderopvang waarvoor je dan ook kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Tot en met 2017 valt peuterspeelzaalwerk niet onder de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Peuterspeelzaalwerk moet je dus zelf betalen. Sommige gemeenten geven echter wel een tegemoetkoming in de kosten van de peuterspeelzaal. Die tegemoetkoming is in de meeste gevallen afhankelijk van je inkomen.

Op dit moment kun je kinderopvangtoeslag aanvragen voor dagopvang (DO) en buitenschoolse opvang (BSO) via een kindercentrum of gastouder.

Dagopvang is doorgaans voor kinderen tot 4 jaar, dus totdat ze naar de basisschool gaan. Vanaf de leeftijd van 4 gaat je kind naar de basisschool en heb je voor opvang buiten schooltijden de buitenschoolse opvang nodig.

Beide opvangvormen kunnen een ander uurtarief hebben.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet de opvanginstelling zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en moet in het bezit zijn van een LRK- nummer.

Een andere voorwaarde is dat beide ouders moeten werken, een opleiding volgen óf deelnemen aan een traject naar werk via het UWV of je ex- werkgever. Ook moet je de kosten van de opvang volledig zelf betalen.

Peuterspeelzaal

Vanaf 2018 is het ook mogelijk om voor de peuterspeelzaal in aanmerking te komen voor een vergoeding, de kinderopvangtoeslag.

Die toeslag kun je aanvragen als je de kosten voor het peuterspeelzaalwerk volledig zelf betaalt. Mocht de gemeente ook een bijdrage leveren dan mag je dat deel niet meenemen in de berekening.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere opvangvormen. De instelling waarvan het peuterspeelzaalwerk wordt afgenomen moet dus in het bezit zijn van een LRK- nummer.

Het moet dus gaan om geregistreerde opvang om goede en veilige opvang te garanderen. Opvang wordt alleen in het register opgenomen als de gemeente de opvang goed en veilig heeft bevonden. Een van de eisen is bijvoorbeeld dat er alleen gewerkt wordt met gekwalificeerd personeel.

Geef wijzigingen in je persoonlijke situatie altijd door om terugbetaling te voorkomen.