In 2018 gaat het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet omhoog

Voor de Zorgverzekeringswet geldt een maximaal loon, waarboven de werkgever geen Zorgverzekeringswet hoeft te betalen. Dat maximale bijdrage-inkomen geldt voor iedereen, ook als je de bijdrage via een aanslag betaalt.

Maximum bijdrageloon

Dat maximale bijdrageloon gaat dus per 1 januari 2018 omhoog van € 53.701,– naar € 54.614,–.

Indien je in loondienst werkt dan betaalt de werkgever deze bijdrage.

Heb je pensioen? Dan houdt de pensioeninstelling deze bijdrage in op de uitkering.

Ben je zelfstandig ondernemer of geniet je opbrengsten uit overige werkzaamheden of uit partneralimentatie? Dan betaal je de bijdrage zelf via een aanslag Zorgverzekeringswet.

In dat geval is de bijdrage overigens wel lager dan wanneer je in loondienst werkzaam bent.

Percentages ZVW

De percentages in 2017:

Werkgeversbijdrage (loondienst): 6,65% van het bijdrageloon.

Eigen bijdrage (ondernemer, resultaat overige werkzaamheden, partneralimentatie, pensioenen): 5,4% van het bijdrageloon.

De verwachting is dat deze percentages in 2018 omhoog gaan met 0,25%

Teruggave ZVW

Mensen die inkomen ontvangen van verschillende werkgevers en/of uitkeringsinstanties komen mogelijk in aanmerking voor een teruggave van ZVW premies, indien er over méér inkomen dan het maximale bijdrageloon, premies worden betaald.