Wist u dat u in het jaar waarin u een woning huurt en ook een woning koopt, recht kan hebben op een hogere huurtoeslag?

Uw gekochte woning dient dan wél uw hoofdverblijf te zijn én u dient een hypothecaire lening te hebben afgesloten voor de aankoop van de woning.
U mag gezamenlijk niet méér Box-3 vermogen hebben dan de geldende vrijstellingen.Als u een woning koopt en deze financiert met een hypotheek dan hebt u recht op aftrekbare hypotheekrente.
Daarnaast hebt u recht op aftrek van de eenmalig aftrekbare kosten zoals afsluitprovisie, honorarium bemiddeling hypotheek, notariskosten enz.
Zowel de aftrekbare hypotheekrente als de eenmalig aftrekbare kosten verlagen in het jaar van aankoop uw verzamelinkomen.

Dat verlaagde fiscale inkomen heeft effect op uw toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Voorbeeld huurtoeslag 2014:

U hebt een inkomen van € 20.000,– bruto en betaalt een huur voor een sociale huurwoning van € 650,– per maand.
U bent samenwonend met kinderen. Uw partner heeft € 10.000,- aan inkomen.
Gezamenlijk inkomen is dus € 30.000,–. U hebt geen aftrekbare kosten.

U koopt een woning voor € 131.000,– op 30 juni.
De rente voor de hypothecaire lening bedraagt 5%.
De aankoopkosten bedragen € 6.000,– (incl. overdrachtsbelasting)
U financiert € 137.000,–
De jaarlijkse rente bedraagt € 6.850,–
De rente voor een half jaar bedraagt € 3.425,–
De eenmalig aftrekbare kosten bedragen € 3.380,– (notariskosten, bemiddelingskosten)
Totale aftrekpost eigen woning: € 6.805,–

Het eigenwoningforfait bedraagt € 390,– voor een half jaar.
Uw gezamenlijk fiscaal inkomen wordt dan: € 30.000,– – € 6.805,– + € 390,– = € 23.585,–

Op basis van het inkomen van € 30.000,– ontving u geen huurtoeslag over de maanden januari t/m juni.
De grens bedraagt namelijk € 29.325,–.
Door de verlaging van het belastbaar inkomen in verband met de aankoop van uw woning krijgt u ineens wél recht op huurtoeslag voor de periode januari t/m juni.
De toeslag bedraagt in dit geval 6 maanden x € 213,– = € 1.278,–

Belangrijk is om de toeslag tijdig aan te vragen, vóór 1 september van het lopende jaar.
U krijgt de toeslag dan met terugwerkende kracht uitgekeerd.

Het verlaagde fiscale inkomen heeft mogelijk ook invloed op de hoogte van uw andere toeslagen.
Daarnaast kan het effect hebben op andere inkomensafhankelijke regelingen zoals draagkrachtmeting DUO.