Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft vandaag gesproken met zijn Belgische collega John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. De bewindspersonen spraken over het versterken van de administratieve samenwerking tussen Nederland en België op het gebied van fraudebestrijding en de intensivering en uitbreiding van de samenwerking bij fraudebestrijding in Beneluxverband.

Op initiatief van staatssecretaris Weekers komt er een structureel ministerieel fraudeoverleg binnen de Benelux. Weekers: ‘Nederland is vanaf 1 januari 2014 voorzitter van de Benelux. Dat is een mooie kans om een krachtdadige fraudeaanpak binnen de Benelux hoog op de agenda te zetten’.

Doel van het ministerieel overleg is het maken van afspraken over het versterken, versnellen en efficiënter maken van de fiscale inlichtingenuitwisseling en het verbeteren van de intelligence. Daarbij gaat het om het verzamelen, beheren en koppelen van gegevensbestanden en het ontwikkelen van risico- en analysemodellen. De maatregelen moeten gaan gelden voor indirecte belastingen zoals btw en voor directe belastingen zoals inkomstenbelasting, maar ook voor het invorderen van belastingschulden.

Belastingdienst
Verder moeten er afspraken worden gemaakt over de prioriteiten in de aan te pakken fraude. Daarbij gaat het om onderwerpen als btw-carrouselfraudebestrijding, fraude met topsportpaarden, zwendelvennootschappen, trusts en constructies, accijnzen, vastgoed en faillissementsfraude.

 

‘Het is de ambitie van staatssecretaris Crombez en mijzelf om uitwisseling van inlichtingen tussen de speciale fraudebestrijdingseenheden van de belastingdiensten van de Benelux landen te vereenvoudigen en te versnellen. Dit is essentieel voor een doeltreffende aanpak van grensoverschrijdende fiscale fraude,’ aldus Weekers.

Een ander doel van afspraken in Beneluxverband is de bestaande directe grensoverschrijdende samenwerking tussen de belastingdiensten van Nederland en België verder te intensiveren en daarbij Luxemburg te betrekken. Aangezien Luxemburg per 1 januari 2015 ook de bankgegevens automatisch gaat uitwisselen, zullen er nog weinig belemmeringen zijn voor een intensivering van de fiscale samenwerking met dat land.

De fiscale samenwerking binnen de Benelux heeft vooral een praktische invalshoek en fungeert volgens staatssecretaris Weekers als proeftuin voor de samenwerking binnen de EU. ‘Met ervaringen die we opdoen binnen de Benelux kunnen we een voortrekkersrol vervullen voor de rest van Europa.’