Bron: FNV

De arbeidskorting is versoberd en dat betekent voor veel mensen dat ze in tegenstelling tot voorgaande jaren een naheffing krijgen over hun inkomen. De FNV Belastingservice, die jaarlijks bijna 300.000 aangiften voor mensen invult, waarschuwt daarvoor aan het begin van het invulseizoen.

Voor inkomens boven de € 40.248,- geldt dat zij minder arbeidskorting krijgen dan voorheen. Er wordt een korting toegepast van 4% op dit extra inkomen. Voor mensen onder dit inkomen kan dit juist een meevaller betekenen.

Opletten bij aangifte

De FNV Belastingservice waarschuwt mensen daarom goed op te letten bij het invullen van de belastingaangifte. In eerdere jaren werd de arbeidskorting namelijk automatisch door de werkgever ingehouden op het maandelijkse loonstrookje. Maar als een werknemer extra beloningen, zoals bijvoorbeeld een dertiende maand ontvangt, dan wordt daar nu geen rekening meer mee gehouden.

Arbeidskorting

‘Mensen moeten dus nu het verschil tussen de als genoten arbeidskorting en de berekende arbeidskorting bijbetalen. Wij roepen mensen die meer dan € 40.000,- verdienen daar goed rekening mee te houden’, zegt Tamara Tamis, coördinator van de FNV Belastingservice. ‘Om te voorkomen dat je verrast wordt is het dus zaak de belastingaangifte goed te controleren, want het bedrag kan oplopen tot € 1.173,-.’

Restschuld

Verder moeten mensen met een restschuld op hun huis ook goed opletten bij het invullen van hun belastingaangifte. Sinds 1 januari 2013 is de rente die ze over die schuld betalen namelijk aftrekbaar.