Meeste naheffingen tot nu toe rond € 200,–

Naheffing belastingdienst 2014

Inmiddels hebben wij voor 2014 enkele aangiften inkomstenbelasting verzorgd, waarbij wij tot de conclusie komen dat tot nu toe de meeste aangiften een “naheffing” laten zien van rond de € 200,–.

Het gaat hierbij om inkomens van rond de € 43.000,–.

Met naheffing bedoelen wij een na te betalen bedrag óf een lager terug te krijgen bedrag.

De Belastingdienst heeft in eerdere berichten laten weten dat mensen rekening moeten houden met een naheffing van gemiddeld € 150,–.

Teveel heffingskorting

De naheffing wordt veroorzaakt doordat werkgevers bij de berekening van de lonen rekening houden met hogere heffingskortingen dan de Belastingdienst daadwerkelijk hanteert.
De juiste heffingskortingen waren in 2014 niet verwerkt in de loonheffingstabellen, waardoor werkgevers geen rekening konden houden met de inkomensafhankelijke afbouw van heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Werkgevers hebben dus in 2014 in sommige gevallen teveel korting berekend op de in te houden en af te dragen loonheffing.
Belastingplichtigen krijgen overigens langer de tijd om hun naheffing te betalen, namelijk 4 maanden. Normaal dient een aanslag binnen 6 weken te worden betaald.