Vanaf volgend jaar wordt de kinderbijslag voor oudere kinderen in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. Het plan maakt deel uit van de versobering van de zogenoemde kindregelingen, die al in het regeerakkoord was aangekondigd.

Het is de bedoeling dat er vanaf 2016 nog maar één kinderbijslagbedrag is. Verder wordt de kinderbijslag juli volgend jaar en heel 2015 niet geïndexeerd. In het kindgebonden budget wordt voortaan een onderscheid gemaakt naar huishoudtype. Alleenstaande ouders krijgen een hoger bedrag.

In het nieuwe systeem blijven er van de elf kindregelingen maar vier over: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang. Volgens minister Asscher is het nieuwe systeem eerlijker, eenvoudiger en effectiever en levert het ook een bezuiniging op.

De operatie moet op termijn een besparing opleveren van 800 miljoen euro.
Bron: NOS