Bron: NOS

De Algemene Rekenkamer constateert dat de Belastingdienst vorig jaar mogelijk tientallen miljoenen euro’s aan huurtoeslag ten onrechte heeft uitgekeerd. Hierdoor moet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekening houden met een tegenvaller van 50 miljoen euro. Dat blijkt uit rapporten van de Rekenkamer.

De rapporten worden morgen gepresenteerd, maar waren al klaargezet op de site van de Rekenkamer. De NOS heeft ze daar kunnen downloaden. Inmiddels zijn ze van Rekenkamer.nl gehaald.

Volgens de rapporten worden de fouten veroorzaakt doordat de Belastingdienst toeslagen niet op tijd stopzet.

Ook gaat de Belastingdienst volgens de Rekenkamer soms uit van onjuiste gegevens over de woonruimte en de huurder. Het probleem is bij de betrokken ministeries bekend. Zij hebben de Rekenkamer beloofd actie te ondernemen.

Daarnaast vindt de Rekenkamer dat het ministerie van Sociale Zaken in totaal ruim 1 miljard euro aan subsidies niet goed kan verantwoorden. Het ministerie geeft het geld aan gemeenten die er bijvoorbeeld re-integratie projecten voor uitvoeren. Het is onduidelijk of dat ook echt gebeurt.

De Rekenkamer constateert dat ministeries geld steken in projecten zonder dat duidelijk is of die projecten wel tot het gewenste resultaat leiden. De Tweede Kamer wordt maar “beperkt geïnformeerd” of de beoogde doelen ook worden gehaald.

De Rekenkamer lichtte in verband met ‘Verantwoordingsdag’ de Rijksbegroting en vijf speciale projecten door. Zo werd bijvoorbeeld 220 miljoen euro voor jeugdzorg uitgetrokken en 730 miljoen euro voor duurzame energie, maar bij beide projecten vraagt de Rekenkamer zich af of de burger wel “waar voor zijn geld krijgt”.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie trekt tientallen miljoenen uit om geld terug te halen bij criminelen, maar dat doel lijkt de Rekenkamer “niet realistisch”.

Een ander punt van kritiek is het toezicht op de beveiliging van digitale overheidsdiensten zoals DigiD. De Rekenkamer doet de aanbeveling alle projecten die de veiligheid moeten verbeteren zo snel mogelijk uit te voeren.