Bron: Rijksoverheid

In oktober 2013 heeft het kabinet begrotingsafspraken gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP. Hierdoor verandert het beeld van de ontwikkeling van de koopkracht in 2014 zoals dat sinds Prinsjesdag bestond.

De Begrotingsafspraken 2014 verbeteren de koopkrachtontwikkeling voor alle huishoudens. Dit komt voor een groot deel door de tijdelijke verlaging van het tarief in de eerste belastingschijf. Voor gezinnen met kinderen geldt een extra voordeel. Dit komt doordat de hoogte van de kinderbijslag niet verandert.

Onderstaande tabellen laten de koopkrachtontwikkeling in 2014 zien. Hierbij is alleen gekeken naar de wijzigingen die voor iedereen gelden. Maatregelen voor bepaalde groepen zijn niet in deze tabellen verwerkt. Bijvoorbeeld het behouden van de aftrek voor specifieke zorgkosten en het lagere tarief in box 2. Ook deze maatregelen dragen echter bij aan een positief inkomenseffect.

Tabel 2014 koopkracht