Bron: De Telegraaf

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) is boos, omdat de Belastingdienst een in het Fries geschreven bezwaarschrift weigert te behandelen. Dat meldt de Telegraaf.

Boete

De FNP kreeg onlangs een boete van vijftig euro wegens het te laat betalen van de loonbelasting voor een werknemer. Volgens partijvoorzitter Ultsje Hosper is er iets misgegaan door de overgang van de Friesland Bank naar de Rabobank.

In bezwaar

Naar aanleiding van de boete, stelde de FNP een bezwaarschrift op in het Fries. ”De belastinginspecteur van de Belastingdienst in Leeuwarden reageerde met een brief waarin hij beweert dat het bezwaarschrift is gesteld in ‘een vreemde taal”, zo meldt de Telegraaf. Als reactie hierop heeft Hosper de inspecteur geschreven dat de brief niet vertaald zal worden.

Volgens de Telegraaf heeft de Belastingdienst nog niet kenbaar gemaakt wat zijn beleid is inzake de Friese taal. In beginsel mag de Friese taal gebruikt worden wanneer men in aanraking komt met overheidsorganen die in Friesland gevestigd zijn.

Wet Gebruik Friese taal

De Wet Gebruik Friese Taal is sinds 1 januari in werking getreden. Op grond hiervan hebben burgers het recht om in contact met bestuursorganen Fries te spreken, aldus de Telegraaf.