Bron: Elsevier Fiscaal

Volgens fiscalisten wordt een vierde deel van het netto-inkomen (nettoloon plus hypotheekrenteaftrek) opgeslokt door belastingen. Hierbij wordt gerefereerd aan btw, accijnzen, autotaksen en lokale heffingen.

Zestien belastingen

Op verzoek van de Telegraaf hebben fiscalisten berekeningen gemaakt. Volgens deze fiscalisten moeten belastingplichtigen nog zestien keer belasting betalen, nadat zij al inkomstenbelasting hebben betaald. Voornamelijk de bedragen die aan btw, accijnzen en de basispremie voor zorgverzekeraars betaald worden, vormen een grote last. De basispremie is volgens het CBS ook een soort belasting.

Verhoging belastingen

Het vervelende is volgens de Telegraaf, dat het kabinet juist via deze belastingen meer inkomsten hoopt binnen te krijgen. De btw werd in 2012 al verhoogd naar 21%. Daarnaast is de assurantiebelasting sinds begin dit jaar van 9.7% naar 21% verhoogd. In 2014 wil het kabinet meerdere accijnzen en de waterbelasting verhogen.

Tabel

De Telegraaf heeft de volgende tabel opgesteld. De tabel geeft de berekeningen in verschillende situaties weer, met in de laatste kolom de extra lasten.

Huishouden Bruto loon/inkomen Besteedbaar inkomen Extra lasten %
Eenverdiener € 18.000 € 16.876 € 4.558 27%
Eenverdiener € 33.000 € 23.846 € 6.593 28%
Eenverdiener € 66.000 € 44.202 € 9.196 21%
Gezin, 2 kinderen € 18.000 € 21.805 € 6.204 28%
Gezin, 2 kinderen € 33.000 € 28.043 € 8.072 29%
Gezin, 2 kinderen € 66.000 € 59.055 € 12.312 21%
Gepensioneerd stel € 18.000 € 20.098 € 5.484 27%
Gepensioneerd stel € 33.000 € 31.333 € 7.431 24%
Gepensioneerd stel € 66.000 € 51.106 € 12.099 24%