Bron: ANP

Voor grote bedrijven moet er in de hele EU een uniform belastingstelsel komen. Op die manier wil de Europese Commissie belastingontwijking tegengaan. Dat schrijven eurocommissarissen Vestager (concurrentie) en Moscovici (financiële zaken) zaterdag in een ingezonden artikel in Trouw. Ze noemen 2015 ,,een doorslaggevend jaar” in het doorvoeren van nieuw beleid.

,,Een aantal ondernemingen maakt tegenwoordig gebruik van agressieve fiscale planning. Dit is mogelijk door een gebrek aan harmonisatie binnen de EU en mazen in belastingstelsels van de lidstaten”, staat in het artikel van de eurocommissarissen.

Het plan volgt op de onthullingen van ‘LuxLeaks’ van afgelopen november. Daaruit bleek dat Luxemburg bedrijven faciliteert in het ontwijken van belastingen in andere landen.

Heffingsgrondslag

Dit voorjaar zullen de eurocommissarissen een voorstel indienen over de automatische uitwisseling van gegevens over grensoverschrijdende ’tax rulings’. ,,De nationale belastingdiensten moeten weten welke bedrijven in een ander land een gunstige behandeling krijgen”, stellen zij.

Later wil de Europese Commissie een nieuw voorstel doen voor ,,een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting”. Dat houdt in dat een bedrijf dat in meer dan één lidstaat actief is, nog maar met één gemeenschappelijk pakket regels voor zijn belastingaangifte te maken krijgt. De belasting wordt dan verdeeld onder de landen waar de dochterondernemingen zijn gevestigd.

Voor Europese besluiten over belastingzaken is het nodig dat alle lidstaten instemmen.