Bron: Rijksoverheid

De kinderbijslag wordt per 1 juli niet aangepast aan de prijsontwikkeling. Hiermee is de Eerste Kamer akkoord gegaan.

Het niet aanpassen van de kinderbijslag aan de inflatie bespaart de overheid op jaarbasis vanaf 2014 in totaal € 40 miljoen. In 2013 levert deze bezuiniging nog een besparing op van € 10 miljoen. Door het schrappen van de indexatie wordt het bedrag niet verhoogd met gemiddeld € 10,- per kind per jaar.

Het niet doorvoeren van de indexatie in de kinderbijslag per 1 juli is een onderdeel van de afspraken in het regeerakkoord en draagt bij aan het op orde brengen van de overheidsfinanciёn. De huidige bedragen per kwartaal blijven hetzelfde en zijn ongeveer € 192,- voor een kind tot 5 jaar, € 233 voor een kind van 6 tot 11 jaar en € 274 vanaf 12 jaar. De eerder ingevoerde verhoging van het kindgebonden budget voor gezinnen met een laag inkomen met twee of meer kinderen verzacht voor deze groepen de maatregel.

Bron: Rijksoverheid