Een onderdeel van het voeren van een correcte financiële administratie is het opstellen van het financieel jaarverslag, ook wel jaarrekening genoemd. Naar aanleiding van uw boekhouding stellen wij eenmaal per jaar een financieel jaarverslag op.

Dit jaarverslag wordt opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het opstellen van een jaarrekening is noodzakelijk voor het verzorgen van de (winst)aangifte inkomstenbelasting.

Desgewenst wordt het jaarverslag opgesteld in de Engelse taal.

Indien u een BV heeft verzorgen wij tevens voor u de publicatiestukken en de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).