Indien u personeel in dienst heeft of personeel in dienst gaat nemen dan dient u periodiek aangifte te doen van loonheffingen.

Afhankelijk van uw keuze gebeurd dit eens per maand of eens per 4 weken.

Let op: bij het niet of niet tijdig doen van aangifte kan de Belastingdienst u een boete opleggen.