Bron: Rijksoverheid

10% van de consumenten kan nog geen maand in het eigen levensonderhoud voorzien, wanneer de belangrijkste inkomensbron wegvalt. 40% van de consumenten kan in deze situatie minimaal zes maanden in zijn levensonderhoud blijven voorzien. Dit blijkt uit de Publieksmonitor 2013 van Platform Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders.

Hoewel ‘kunnen rondkomen’ door een ruime meerderheid van 71% als eigen verantwoordelijkheid wordt gezien, verwacht men wel dat financiële instellingen en de overheid hen beschermen tegen onverstandige financiële beslissingen.

Nederlanders houden hun financiën nauwlettend in de gaten. Een ruime meerderheid let op hoeveel geld hij uitgeeft, doet geen uitgaven die hij niet kan betalen, koopt niet op afbetaling en betaalt zijn rekeningen op tijd. Wel heeft twee vijfde van de consumenten in het afgelopen jaar weleens een betalingsherinnering ontvangen en probeert circa 40% zijn uitgaven te beperken. Ondanks de zorgvuldige omgang met de huishoudfinanciën komt rood staan bij de bank toch regelmatig voor. Ongeveer de helft van de consumenten staat wel eens rood, 17% zelfs regelmatig.