Bron: ANP

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is niet van plan zijn beleid voor uitbetaling van toeslagen wezenlijk te veranderen. Dit zou haaks staan op het antifraudebeleid van het kabinet.

Brief

Hij laat dat weten in een brief aan de Tweede Kamer, die zeer ongerust is over achterstanden bij de Belastingdienst met het uitbetalen van toeslagen. Weekers gaat wel extra mensen (100 fte) bij de Belastingtelefoon zetten en wil ook vertraagde uitbetalingen niet ophouden tot de volgende reguliere betaaldatum, maar het geld in die gevallen meteen overmaken.

Hij houdt echter vast aan de nieuwe methode waarbij mensen maximaal één bankrekeningnummer mogen hebben voor het ontvangen van toeslagen en belastingteruggaven. Weekers verwijst naar ,,aanloopproblemen”. Hij is ook niet van plan om meteen geld over te maken naar rekeningen waarvan niet zeker is of ze echt toebehoren aan de belastingplichtige of toeslaggerechtigde. Hij legt daarmee een verzoek van de Nationale Ombudsman naast zich neer.

Schriftelijk verzoek

Ongeveer 125.000 mensen hebben nog niet, of niet op de juiste manier, gereageerd op een schriftelijk verzoek om informatie door de Belastingdienst en wachten dus nog op hun geld. Het gaat voor een groot deel om mensen die voor het eerst toeslagen aanvragen en dus nog niet bij de dienst bekend zijn. Normaal staat er circa 3 weken voor eer iemand een toeslag ontvangt, maar als niet de juiste gegevens worden verstrekt, duurt het allemaal langer.

Weekers schrijft in zijn Kamerbrief dat hij begrijpt dat het voor burgers vervelend is dat ze langer op hun uitbetaling moeten wachten. Maar de maatregelen zijn nodig om fraude effectief te bestrijden. “Het is voor burgers nog vervelender als een fraudeur er met hun geld vandoor gaat”, aldus Weekers.