Bron: Rijksoverheid

Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen per 1 januari 2014. Dit betekent een lastenverlichting van circa €220 miljoen voor bedrijven. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat er voor moet zorgen dat de taken van algemeen belang uitgevoerd blijven worden.

Publieke taken

Product- en bedrijfschappen voeren nu nog allerlei taken uit, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Publieke taken zijn bijvoorbeeld het bevorderen van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Verplichte heffing afgeschaft

Voor het uitvoeren van deze taken vroegen de product- en bedrijfschappen een bijdrage van ondernemers. Dat gaat nu veranderen: de verplichte heffing wordt afgeschaft, de overheid neemt de publieke taken over en taken voor het bedrijfsleven worden op eigen rekening en op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om voorlichting en promotie.

Ministerie van Economische Zaken

De taken op het gebied van het Europese landbouw- en visserijbeleid worden per 1 januari 2014 overgenomen door de overheid. Deze taken worden nu al in opdracht van de minister van Economische Zaken uitgevoerd. Hiervoor is geen wetswijziging nodig. 80% van de publieke taken worden daarmee overgebracht naar de Rijksoverheid. Het streven is om de resterende taken (bijvoorbeeld de verplichte registratie van het gebruik van antibiotica) uiterlijk 1 januari 2015 over te nemen. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen wordt naar verwachting in het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd.