Bron: Elsevier Salarisnet

Sinds 2009 zijn de arbeidskorting en de algemene heffingskorting steeds meer inkomensafhankelijk gemaakt. Mensen die een inkomen hebben boven de € 40.248 krijgen minder arbeidskorting ten opzichte van vroeger. Op dit extra inkomen wordt een korting van 4% toegepast.

Voor werknemers die een inkomen hebben van meer dan 65.000 euro per jaar, kan het zijn dat zij over 2013 tot maximaal 1.173 euro aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen, zo meldt het Elsevier Salarisnet.

Bonussen/eindejaarsuitkering

Voorheen werd de arbeidskorting door de werkgever automatisch ingehouden op het maandelijkse loon. Deze inhouding zegt echter niets over de extra beloningen. Als een werknemer namelijk een bonus of een eindejaarsuitkering ontvangt, dan wordt er geen rekening gehouden met de arbeidskorting.

Gevolgen

Het gevolg hiervan is dat er bij de belastingaanslag alsnog een verrekening plaatsvindt. ‘Mensen moeten dus nu het verschil tussen de als genoten arbeidskorting en de berekende arbeidskorting bijbetalen. Wij roepen mensen die meer dan € 40.000,- verdienen daar goed rekening mee te houden’, zegt Tamara Tamis, coördinator van de FNV Belastingservice. ‘Om te voorkomen dat je verrast wordt is het dus zaak de belastingaangifte goed te controleren, want het bedrag kan oplopen tot € 1.173.’