Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Elke onderneming die persoonsgegevens verwerkt moet voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving. Als deze onderneming (de verwerkingsverantwoordelijke) de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt dan blijft deze verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Informatie- en toestemmingsplicht

Daarom hebben wij een uitgebreid privacyreglement opgesteld waarin voor onze particuliere en zakelijke klanten duidelijk wordt uitgelegd hoe wij omgaan met vertrouwelijke en privacygevoelige persoonsgegevens.

Dit reglement kunt u vanaf vandaag vinden op onze website maar wij zullen de komende weken ook onze klanten op de hoogte stellen door middel van een e-mailbericht.

Onze zakelijke klanten die hun bedrijfsadministratie/boekhouding en/of salarisadministratie door ons laten verzorgen, waarbij wij in opdracht van deze klant persoonsgegevens verwerken, zullen wij een zogenoemde verwerkersovereenkomst sturen.

Door deze te ondertekenen en/of akkoord te gaan met deze overeenkomst geeft u ons toestemming de persoonsgegevens te verwerken die u bij ons aanlevert.

Dit zal met name het geval zijn bij klanten die de salarisadministratie, facturering en bedrijfsadministratie/boekhouding aan ons uitbesteden.
Daarin wordt duidelijk beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in uw opdracht verwerken, zoals persoonsgegevens van uw personeel of van uw klanten.

In grote lijnen komt deze overeenkomst overeen met het door ons opgestelde privacyreglement.

Daarnaast houden wij een algemeen verwerkingsregister bij waarin alle soorten persoonsgegevens zijn opgenomen die door ons kantoor worden verwerkt voor klanten.