Bron: CBS

In 2013 werden flinke prijsstijgingen voornamelijk veroorzaakt door belastingwijzigingen.

Shag en postzegels stegen het meest in prijs; telefoons daalden het hardst in prijs. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Shag steeg in 2013 bijna 16 procent in prijs. Dat komt grotendeels door accijnsverhoging in het afgelopen jaar. Per 1 januari 2013 steeg de accijns van tabak. De winkels verkochten in de eerste maanden daarna nog oude voorraden waardoor de stijging van de accijns pas een paar maanden later volledig door de consument werd betaald.

Verhoging assurantiebelasting

In januari 2013 stegen de premies van verzekeringen fors. Dit kwam door de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent. Verzekeringen waren in 2013 gemiddeld bijna 8 procent duurder. De inboedelverzekering werd bijna 14 procent duurder. Omdat over de aanvullende zorgverzekeringen geen assurantiebelasting wordt geheven, bleef de prijsstijging daar beperkt.

Post- en pakketdiensten

Post- en pakketdiensten behoorden tot de top 5 van de meest in prijs gestegen producten. Zo steeg de prijs van een postzegel per 1 januari 2013 van 50 naar 54 eurocent. In augustus werd de prijs nogmaals verhoogd naar 60 eurocent per stuk. Daarnaast was de decemberzegel duurder dan andere jaren. De prijs van losse telefoontoestellen daalde in 2013 met bijna 9 procent. Ook prijzen van diensten voor het onderhoud van woning en tuin daalden. Dit kwam door een tijdelijke verlaging van de btw van 21 naar 6 procent vanaf maart 2013. De prijs voor het verblijf in een accommodatie daalde in 2013 eveneens.