Is uw(voorlopige) aanslag niet correct opgelegd doordat u bijvoorbeeld bepaalde zaken vergeten bent op te geven?

Wij kunnen voor u een wijziging maken op de reeds ingediende aangifte inkomstenbelasting , oftewel er wordt een bezwaarschrift ingediend tegen de opgelegde aanslag. Indien een aanslag te hoog is opgelegd dan kunnen wij desgewenst uitstel van betaling voor u aanvragen totdat de belastingdienst de wijziging heeft verwerkt.