Betalingsregeling Belastingdienst

Betalingsregeling Belastingdienst

Wilt u uw belastingaanslag en/of toeslagenbeschikking in termijnen betalen en wilt u daarvoor een betalingsregeling afsluiten met de Belastingdienst?

In veel gevallen is dat geen enkel probleem en kunnen wij een betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst. Wij verzorgen voor u de betalingsregeling (regeling voor maximaal 12 maandelijkse termijnen) en vragen uitstel van betaling aan voor de nog niet vervallen termijnen.