Welke gegevens hebben wij van u nodig? 

 checklist belastingaangifte

 • Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer
 • Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum;
 • Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer;
 • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand);
 • Hebben u en uw partner een notarieel samenlevingscontract?;
 • Zijn u en uw partner een geregistreerd partnerschap aangegaan?;
 • Jaaropgaven loondienst en uitkeringen;
 • Kopie van voorlopige teruggaaf of aanslag over het aangiftejaar;
 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden;
 • WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning;
 • Indien niet gehuwd, maar wel samenwonend: beiden eigenaar van de eigen woning?
 • Jaaropgave van de hypotheek (rente en schuld saldo per 31 december);
 • Indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting: notarisafrekening, taxatienota;
 • Bij verkoop woning: afrekening notaris;
 • Bij afkoop levensverzekering: jaaropgave of overzicht van de afkoop;
 • Opgave levensverzekeringen;
 • Overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente;
 • Opgave bank- en spaartegoeden, per 1 januari;
 • Opgave aandelen en obligaties, per 1 januari;
 • Opgave overige onroerende zaken (WOZ- waarde niet eigen woning);
 • Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);
 • Opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;
 • Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en eventuele bijdrage werkgever;
 • Opgave van ziektekosten die niet vergoed werden en/of studiekosten;
 • Betaalde alimentatie voor kinderen of ex-partner;
 • Beschikking Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden Budget;
 • Alle overige gegevens die van toepassing kunnen zijn.

Print Friendly, PDF & Email