Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar veelgestelde vragen over diverse onderwerpen. Staat uw vraag hier niet bij dan kunt u altijd ons een email sturen via het contactformulier.  

Kunnen jullie voor mij de BTW terugvragen die ik heb betaald bij de aanschaf van zonnepanelen?

Jazeker, dat is mogelijk.

Wij kunnen de volledige aanvraag voor u verzorgen.

De kosten voor deze aanvraag zijn € 75,– incl. 21% BTW.

Zie ook het volgende nieuwsbericht: https://www.adfisc.com/terugvragen-van-de-betaalde-btw-bij-aanschaf-zonnepanelen/

Hoe kan ik mijn factuur betalen?

U betaalt bij ons in principe achteraf binnen 14 dagen. Mochten wij aanleiding hebben tot het in rekening brengen van een voorschot dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

U heeft de mogelijkheid uw factuur via automatische incasso te betalen, zie daarvoor het machtigingsformulier.

Hebben jullie mijn DIGID code nodig?

Uw DIGID code is persoonlijk en mag niet in handen komen van derden. Wij maken geen gebruik van uw DIGID code.

Ons kantoor heeft een belastingconsulentennummer bij de Belastingdienst. Aan dat nummer is een DigiPoort certificaat gekoppeld.

Hiermee kunnen wij uw belastingaangifte namens u inzenden (ná uw akkoord) en kan de Belastingdienst zien dat deze afkomstig is van ons kantoor.

Ik ben het niet eens met de beschikking die ik heb ontvangen, zouden jullie voor mij kunnen berekenen of de beschikking correct is?

Jazeker, dit kunnen wij voor u bekijken. Indien nodig kunnen wij voor u een wijziging insturen.

Kan ik mijn terug te betalen toeslag in termijnen betalen of laten verrekenen met lopende toeslagen?

Normaal gesproken hebt u de mogelijkheid om een terug te betalen toeslag in 24 maanden terug te betalen. Er is een mogelijkheid om terug te betalen toeslagen te laten verrekenen met uw huidige toeslagen.

Wanneer krijg ik een definitieve beschikking van mijn toeslagen?

Nadat wij uw aangifte inkomstenbelasting hebben ingediend en er een aanslag is opgelegd, ontvangt u binnen enkele maanden de definitieve beschikking.

Kunnen jullie toeslagen voor mij aanvragen of wijzigingen doorgeven in de toeslagen?

Jazeker dit kan in ieder geval voor het lopende jaar tot uiterlijk 31 augustus van het daarop volgende jaar.

Zit u bij ons in de uitstelregeling? Dan heeft u 8 maanden langer de tijd. Voorbeeld: u heeft recht op toeslag voor 2013 en u zit bij ons in de uitstelregeling. In dat geval kunt u de toeslag nog aanvragen tot uiterlijk 30 april 2015.

Ik heb een geschil/probleem met de Belastingdienst, kunnen jullie mij daarbij helpen?

Dat is uiteraard mogelijk, u kunt contact met ons opnemen zodat wij dit met u kunnen bespreken en het geschil of probleem kunnen proberen op te lossen.

Ik wil belasting terugvragen over vorige jaren, is dat mogelijk?

Belasting terugvragen over vorige jaren is mogelijk. U kunt tot maximaal 5 voorgaande jaren geld terugvragen.

Ik heb mijn aangifte niet correct ingediend, kunnen jullie dit voor mij corrigeren?

Jazeker, dat is altijd mogelijk indien uw aangifte niet ouder is dan 5 jaar.

Waarom nemen jullie klanten op in de uitstelregeling voor belastingconsulenten?

Dit doen wij voor alle zekerheid. Als u uw gegevens vlak vóór 31 maart bij ons aanlevert dan is de kans groot dat uw aangifte niet meer op tijd kan worden verzorgd.

Maar omdat u in de uitstelregeling bent opgenomen mag dit ook ná 31 maart. Daarnaast is het zo, dat mocht een klant recht hebben op bepaalde toeslagen, er meer tijd is om deze alsnog aan te vragen.

Dat u wordt opgenomen in de uitstelregeling wil niet zeggen dat uw aangifte ná 1 april wordt ingediend.

Wanneer wordt mijn aangifte ingediend?

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen gaan wij binnen enkele dagen aan de slag met uw aangifte. In veel gevallen wordt uw aangifte binnen 1 á 2 weken verzorgd.

Mocht u uw gegevens vlak vóór 1 april hebben ingeleverd dan wordt uw aangifte mogelijk ná 1 april verzorgd.

Alle klanten nemen wij standaard op in onze uitstelregeling. U heeft hiermee automatisch uitstel tot uiterlijk 30 april van het volgende jaar.

Hoe kan ik mijn aangiftegegevens bij jullie aanleveren?

Dit kan digitaal per e-mail of via onze uploadpagina, per post, óf langs brengen op afspraak. Tevens is het mogelijk dat wij de gegevens op afspraak bij u komen ophalen.

Voor bestaande klanten geven wij de voorkeur aan digitale aanlevering (scans) of aanlevering per post.

Wanneer stellen jullie mijn jaarverslag op en wordt de winstaangifte inkomstenbelasting ingediend?

Voor ondernemers geldt dat zij automatisch mee gaan in de uitstelregeling voor belastingconsulenten tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht de aangifte uiterlijk 31 maart in te dienen.

De uitstelregeling houdt in dat uw aangifte ná 1 april kan worden ingediend maar uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar.

Uw jaarverslag wordt opgesteld zodra wij aan de slag gaan met uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u uw jaarverslag eerder nodig (bijvoorbeeld voor uw bank) hebben dan kunt u dat altijd bij ons aangeven.

Wanneer ontvang ik van jullie bericht als mijn aangifte omzetbelasting klaar is?

Uiterlijk enkele dagen vóór het einde van de maand, volgend op het aangiftetijdvak ontvangt u van ons bericht.

Hoe kan ik mijn administratie bij jullie aanleveren?

Dit kan digitaal per e-mail of via ons uploadverzoek, per post, óf langsbrengen op afspraak. Tevens is het mogelijk dat wij de administratie op afspraak bij u komen ophalen.

Wilt u een uploadverzoek ontvangen? Vraagt u deze dan aan door ons een e-mail te sturen.