Online aangifte inkomstenbelasting levert vaak minder op

Inmiddels ligt de aangifteperiode voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 al enkele maanden achter ons.

Veel mensen hebben de afgelopen weken hun (voorlopige) aanslag 2014 ontvangen.

Naar aanleiding daarvan blijken er veel mensen te zijn die zich tóch afvragen of de aanslag wel correct is omdat deze vaak behoorlijke afwijkingen vertoont ten opzichte van het jaar ervoor.

Het is opvallend dat zich inmiddels meerdere mensen bij ons hebben aangemeld voor de gratis check van hun online ingediende aangifte inkomstenbelasting.

De Belastingdienst heeft veel reclame gemaakt voor de nieuwe methode van aangifte doen. Ook is het mogelijk aangifte te doen via een app van de Belastingdienst.

Wellicht is de toename van het aantal klanten die een check wil laten uitvoeren, te verklaren doordat méér mensen de stap hebben gewaagd om zelf hun aangifte (online of via de app) te doen.

In veel gevallen kloppen de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst niet en/of  moeten die worden aangevuld.

Een aantal malen hebben wij vooraf ingevulde gegevens gezien waarbij bijvoorbeeld de hypotheekrente geheel of gedeeltelijk ontbrak óf op een verkeerde plek in de aangifte was ingevuld. (bijvoorbeeld Box 3 in plaats van Box 1)

Ook het niet goed aanvinken van bepaalde hokjes in de aangifte kan leiden tot een foutieve uitkomst.

Te weinig of niet ingevulde hypotheekrente zal leiden tot een (aanzienlijk) lagere teruggave of zelfs bijbetaling ten opzichte van andere jaren.

Wij hebben aangiftes gezien waarbij enkele honderden tot duizenden euro’s te weinig werden terugontvangen.

Veel mensen vinden het blijkbaar toch moeilijk om hun gegevens te controleren, en indien nodig, aan te vullen met de correcte gegevens.

Ongetwijfeld zijn er daardoor veel mensen die geld mislopen, en mogelijk zelfs teveel betalen!

Ons advies is dan ook: bent u er niet 100% zeker van dat u uw aangifte goed kunt invullen? Laat het dan doen door een specialist! Voor slechts € 38,50 per persoon verzorgen wij uw aangifte vakkundig en correct en zult u geen geld mislopen!

Hebt u inmiddels zelf aangifte gedaan en bent u er niet zeker van of u dit goed hebt gedaan? Laat dan uw aangifte door ons nakijken. Dit is geheel kosteloos. Indien er een correctie gemaakt moet worden, omdat u bijvoorbeeld meer geld terug kunt krijgen, dan rekenen wij pas kosten zodra u ons de opdracht geeft de correcties door te voeren.